Vår meny...

GotlandIT.se

Vi är ett nätverk för IT-samarbeten på Gotland, främst mellan Region Gotland, Röda Korset på Gotland och IP-only.


Ett syfte är att erbjuda alla ökade kunskaper om IT-teknik i vardagen, genom att tillsammans med studieförbund anordna kurser och workshops, där tekniken ger oss möjligheter och inte hinder...


Vi utreder även möjligheten att genom ny teknik kunna läsa av din kropp och dina rörelser, för att utifrån resultatet sedan kunna utläsa risker och därigenom föreslå åtgärder för att förebygga skador och förslitningar...

Dator

Vi hjälper dig att komma igång med användandet av en dator,

som ett kul och nyttigt verktyg!

Mobil & Platta

Som en dator men med hela tiden! Vad vill jag veta för att använda tekniken, mer än till att ringa med?

Använda teknik

Kameran, att dela bilder & filmer...

TV, titta från din dator och mobil...

Tekniken som ett stöd i vardagen!

Rapportering från verksamheter

Som en del i dokumentationen över genomförd verksamhet samlar vi via vår sida på Facebook in foton och beskrivningar från workshops och kurser mm.

Detta sammanställs och presenteras efterhand i dagboken för GotlandIT nedan.

Du som deltar i verksamheter anordnade genom GotlandIT är välkommen att skriva och lägga upp bilder från detta på vår Facebook-sida. Anordnare, såsom studieförbund m.fl. uppmanas att lägga in info.


Vi hämtar sedan in info och bilder från Facebook och lägger till delar av det som hamnar på sidan, till vår dokumentation i dagboken för GotlandIT.


Tack :-)     

Dagbok för GotlandIT

Här presenteras efterhand en dagbok över genomförd verksamhet genom GotlandIT.

Vi redovisar milstolpar samt foton och beskriviningar över de workshops, kurser och evenemang som bedrivits. Se gärna vår sida på Facebook för mer info; GotlandIT

2017-10-09


Presentation och snabbkurs, att använda mobil och/eller dator under Digidels eMedborgarvecka på Gråbobiblioteket. Nya datorer från projektet och DigIT Gotland (www.digitalagotland.se) inlånade för veckan till biblioteken på Gotland.

Se presentationen på YouTube samt inbjudan och bilder från verksamheten på vår Facebook!

Ett reportage från verksamheten direktsändes även i radion, Eftermiddag i P4 Gotland, 2:14:30 in i klippet.

2017-03-06


Upptaktsmöte för vårt samarbete med representanter från Region Gotland, IP-only och Röda Korset på Gotland, där grunder för samarbetet fastställdes. Webbportal och sida på Facebook, främst för rapportering skapades.

Samarbeten:

Samverkande studieförbund:

Gilla den här sidan på Facebook:

Copyright © jni-2017 - All Rights Reserved

webmaster[a]gotlandit.se