Att läsa av din kroppshållning...

Att läsa av din kroppshållning...

Vänd inte ryggen till din hälsa!

Vänd dig mot skärmen :-)


Kroppshållningsanalys

På den här sidan kommer nyheter om vår kroppshållningsanalys att presenteras.

Efterhand som utrustningen görs tillgänglig kommer vi att anslå platser, öppettider, kostnad och rutiner för bokning.


Systemet kan direkt på skärmen visa din befintliga kroppshållningsfunktion via en 3D animering och enkla ritningar samt med en tydlig och objektiv information, kommunicera hur du bör använda din kropp.


För mer information hänvisar vi tillsvidare till "Om oss..." och FAQ under "Kontakta oss..."

Se filmen om systemet för kroppshållningsanalys från Qinematic…

Samarbeten:

Samverkande studieförbund:

Copyright © jni-2017 - All Rights Reserved

webmaster[a]gotlandit.se