Om oss...

Om oss...

Initiativtagare till samarbetet är Region Gotland, genom bredbandsansvarige Anne Ståhl Mousa. Tanken på att kunna öka IT-användandet på Gotland har funnits under lång tid. Som ett led i detta har möjligheten, att på bygdegårdar mm. erbjuda kurser och "pröva på"- aktiviteter, främst riktat till de något äldre undersökts. Leverantören av bredband, IP-only blev naturligt en samarbetspart. Under en studie över om man tillsammans med andra intressenter skulle kunna provköra ett system för att läsa av kroppshållning och på så sätt utvärdera risker bl.a. för fallolyckor, kopplades Röda Korset på Gotland in som en ny samarbetspart. Verksamhetschef Göran Wahlqvist möjliggör genom Röda Korsets Mötesplats Kupan runt om på ön, lokaler för att bedriva verksamhet, personal och administration. Studieförbunden kopplas sedan in för att anordna kurser, cirklar och workshops. Som samordnare för nätverket har Janne Nilsson vid Röda Korset utsetts.

om ökad IT-användning...

Tankar har övergått till handling. Under hösten 2017 har ett antal bärbara datorer och surfplattor levererats till Röda Korset genom IP-only Gotlands försorg. Samverkan med studieförbunden pågår och bokningsrutiner tas fram, så efter detta kan kurser, studiecirklar och workshops köra igång. Verksamheterna inriktar sig främst på hur man får ut ett mervärde av tekniken som många idag redan har tillgång till. Självklart kommer även grunder för att använda datorn för Internet och e-post att erbjudas. Aktiviteter kommer att bedrivas i Röda Korsets lokaler samt även i bygdegårdar mm. Kom gärna in med förslag på var nästa verksamhet kan genomföras och ragga ihop deltagare.

Välkommen!

om att läsa av din kroppshållning...

Att kunna läsa av din kropp och dina rörelser kan snart vara verklighet. Med hjälp av en dator, sensorer och en nyutvecklad programvara kan du under några minuter följa rörelser som presenteras på en dataskärm och få svar. Systemet kan direkt på skärmen göra en analys och ge dig en varning, att om du inte gör någonting åt hur du t.ex. belastar ditt högra knä så kommer du att få problem med ditt knä om några månader eller om något år...


Resultaten från din analys lagras säkert i en databas som du själv har tillgång till. Du kan få hem eller dela med dig av resultatet, om du söker hjälp hos t.ex. naprapat, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vi kommer även att undersöka möjligheten för att dessa, som ytterligare underlag för sina behandlingar, ska kunna remittera till en analys.


Förutom hårdvaruleverantörer och programutvecklare pågår dialoger med behandlingspersonal och ansvariga, Funkisam Gotland som är "paraplyorganisationen" för organisationer för människor med funktionsnedsättningar, Uppsala Universitet, Institutionen för Teknikvetenskaper Industriell Teknik och Brukarcentrerad produktutveckling, Förenade Care AB som erbjuder vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och hemsjukvård, personlig assistans, medicinsk vård samt restaurang och måltidsservice, m.fl.


Röda Korset planerar för att kunna erbjuda fast utrustning för kroppshållningsanalys på någon/några Mötesplats Kupan på Gotland. Mobila utrustningar planeras som ett komplement framgent, för att då kunna erbjuda tjänsten på serviceboenden, bygdegårdar och varför inte som en friskvårdsåtgärd för ditt företag. Kanske att även idrottsrörelsen är intresserad av möjligheten, att genom tekniken kunna förebygga skador och slitage...

Bakgrund...

Länsstyrelsen och Region Gotland antog 2015 Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) som är en handlingsplan inom 7 insatsområden med 76 konkreta delmål på hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i länet fram till 2020. Våra samarbeten adresserar på ett mycket positivt sätt delmål inom tre av dessa insatsområden; digitalt företagande, e-hälsa och ökad IT-användning. Inom det senare området läggs fokus särskilt på att få igång digitala verksamheter där organisationer och allmänheten har nyckelrollen.

Samarbeten:

Samverkande studieförbund:

Copyright © jni-2017 - All Rights Reserved

webmaster[a]gotlandit.se