Vår sida med tips & hjälpmedel...

Sidan för tips och hjälpmedel...

Här samlar vi tips och hjälpmedel som kan vara ett stöd i vardagen för alla, men främst för dig som kan behöva ett litet extra stöd av olika informationstekniska (IT-) hjälpmedel.

Med mobilen som hjälp!

Har inte du också stått där med en vara i handen och försökt att läsa det finstilta i innehållsförteckningen?

Du har kanske det perfekta hjälpmedlet med dig i fickan, vare sig du har en synnedsättning eller inte!

Ta en blid med mobilen och förstora upp den, så kan du säkert läsa vad som där står. Glöm inte att radera bilden när du har läst det du behöver, för minnet blir annars lätt uppfyllt i ditt nya IT-hjälpmedel...

Planera din vardag!

Ibland kan det enkla vara det bästa!

Ett bra hjälpmedel för att hålla rätt på din dag. Detta kan ge ett bra stöd till alla men kanske en riktig "guldkant" för dig som har bekymmer med kommunikation och kognition.

Kanske ett modifierat kylskåp är vad du behöver, annars finns tavlan till en billig peng på Biltema eller Clas Ohlson m.fl...

De små "plupparna" tillverkar du enkelt själv utifrån dina egna behov, bäst med tillgång till en lamineringsmaskin och en rulle magnettejp.

Ett fantastiskt IT-hjälpmedel utan krångliga knappar och sladdar... ;-)

Har du ett tips?

Du kanske själv har någon bra lösning som du tycker kan höra hemma här...

Välkommen att kontakta oss med din idé!

Vi kommer inte att kunna lägga upp alla tips, men vi tittar gärna närmare på ditt förslag. Om vi ser att det kan vara ett hjälpmedel och ett stöd m.h.a. informationsteknik, kan det presenteras här och bli en hjälp för många andra. Tack!

Länkar!

Du vet väl om att du kan få mer hjälp!

Här har vi samlat länkar till några som kan hjälpa till, främst för dig med särskilda behov.

Got-IT Resurscenter - Region Gotlands resurs för stöd och hjälpmedel vid svårigheter med kommunikation, kognition och syn.


Hjälpmedelscentralen - Tillhandahåller hjälpmedel samt erbjuder service och reparation av dessa.


Hörselvården - Syftar till att hjälpa hörselskadade och döva personer till bästa möjliga hörselsituation.


Syncentralen - Arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning på Gotland.


Bostadsanpassning - Bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet för en person med funktionsnedsättning.


Sjukgymnastik - Du behöver ingen remiss för att komma till oss, men du behöver boka en tid innan du kommer. Sjukgymnasterna tar emot dig från 7 år och uppåt, som har problem med rörelse- stödorganen, nervsystemet samt psykisk ohälsa. Sjukgymnasterna behandlar förebyggande och rehabiliterande.


Om du tillfälligt behöver hjälp med anpassning och tillgänglighet, t.ex. till ett arrangemang, finns det flera som kan erbjuda hjälp för detta på Gotland, här är några exempel;


PA-Kompaniet - Erbjuder utrustning för ljud, ljus och bild. Hyr bl.a. ut mobila hörslingor.


Gotland On Tour - Kulturförening som erbjuder särskilda tjänster för tillgänglighet, med anpassningar, ramper, rullstolar, hörsligor, tekniska system för tolkning mm.


Funkibator - Funkibatorbutiken och Funkibator Gotland (på Facebook) är aktiva på Träffpunkt Gråbo.

Erbjuder träffar varje måndag 11-15, verksamheter, workshops, stöd och försäljning av hjälpmedel mm.

Är en del av Funkisam Gotland som är nätverksorganisationen för alla handikapporganisationer på ön. Diagnosoberoende och öppet för alla, med eller utan funktionstillskott... ;-)

Samarbeten:

Samverkande studieförbund:

Copyright © jni-2017 - All Rights Reserved

webmaster[a]gotlandit.se